File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 93, datë 21.02.2022 “Për miratimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren për identifikimin elektronik të zgjedhësve për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022”.