File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 96, datë 11.05.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 59, datë 11.05.2023 të depozituar nga kryetari i bashkisë Kukës z. Safet Gjici”.