File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 96, datë 23.2.2022 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 5, bashkia Shkodër dhe zëvendësimin e saj me vulë rezervë”.