File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 02, datë 22.01.2022 “Për miratimin e disa afateve proceduriale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje, që do të zhvillohen më datë 6 mars 2022”.