File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 46, datë 16.5. 2024, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Periana Piro Kotri”.