File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 47,datë 16.5.2024, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Vau-Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Majlinda Zef Ndreca”.