File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 517, datë 13.5.2023 “Për pajisjen e Qendrës së Posaçme të Votimit nr. 1967/01 KZAZ nr. 39, Bashkia Tiranë, me sasinë shtesë të fletëve të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.