File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 51, datë 24.5.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, zj. Nertila Dik Kaza”.