File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 52, datë 24.5.2024, “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Leonard Vyrtyt Hide, Kryetar Bashkie në Bashkinë Libohovë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.