File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 534, datë 20.05.2023 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit të zgjedhjeve për Kryetar të Bashkisë dhe për Këshillin e Bashkisë, në zonën zgjedhore Bashkia Shkodër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.