File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 718, datë 1.8.2023 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, Qarku Tiranë, z. Edison Selman Memolla, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet e përsëritura të datës 23 Korrik 2023”.