File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 771, datë 12.9.2023 “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së kandiatëve për Kryetar Bashkie në fletën e votimit, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023”.