File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimi nr. 811, datë 20.10.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1 ID nga Organizata “Qëndresa Qytetare”, për ndalimin e aktivitetit të kandidatit të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar të bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”.