File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 812, datë 20.10.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit regjistruar me nr. 409 ID, nga Organizata “Drejtësia Sociale” ndaj personava përgjegjës në Ministrinë e Kulturës, bashkinë Tiranë, në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit dhe Ansamblit Popullor për mosraportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.