File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 527, datë 14.5.2023 “Për pajisjen e qendrës së posaçme të votimit nr. 4451/00, KZAZ nr. 85, Bashkia Vlorë, me sasinë shtesë të fletëve të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.