File Type: pdf
Categories: Akte
Vendimin nr. 744 datë 30.8.2023 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit për operatorët teknikë për përdorimin e kamerës videoregjistruese në qendrën e votimit, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”.