File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 783, datë 20.9.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Organizatës “Qëndresa Qytetare”, për ndalim të aktivitetit të kandidatit të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, z. Albert Halilaj, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës, të datës 24 shtator 2023”.