Informacione

EmërtimiInformacioneVitiLinkhf:tax:te_tjerahf:tax:viti
Statistika për hetimet penale nga Prokuroria e Përgjithshme për vitin 2021 dhe 2022.statistika-per-hetimet-penale2023
Plani i Punësplani-i-punes2023
Kodi i Etikëskodi-i-etikes2022
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Tetor-Dhjetorregjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2022
Plani Strategjik 2022-2026plani-strategjik2022
Statistika për hetimet penalestatistika-per-hetimet-penale2021
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Janar – Marsregjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Prill – Qershorregjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Korrik – Tetorregjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Tetor – Dhjetorregjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2021
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Janar – Marsregjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2022
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Korrik – Shtatorregjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve2022
Informacione