Informacione

EmërtimiVitiLinkhf:tax:te_tjerahf:tax:viti
Vendim nr. 171, datë 01.06.2022 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj kryetarit të bashkisë Rrogozhinë z. Edison Memolla, Zëvendëskryeministrit, njëkohësisht Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave z. Arben Ahmetaj dhe deputetit z. Etjen Xhafaj, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 170, datë 01.06.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olta Luan Zylyftar”.2022
Vendim nr. 169, datë 19.05.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të subjektit zgjedhor organizata “Qendresa Qytetare” ndaj bashkisë Shkodër, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 168, datë 19.05.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare,” ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetar të bashkisë Lushnjë, zj. Ogerta Manastirliu, Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, z. Perin Vogli, Drejtor i Spitalit “Ihsan Çabej”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 167, datë 19.05.2022 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Portual Durrës, z. Pirro Vengu, kryetarit të bashkisë Durrës, zj. Emiriana Sako, Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësimit, z. Klevis Hysa dhe Rektorit të Univeristetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, zj. Kseanela Sotirofski, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 166, datë 19.05.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të subjektit zgjedhor “Partia Demokratike”, ndaj bashkisë Rrogozhinë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 165, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Klos, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Bashkim Rexhep Dardha”.2022
Vendim nr. 164, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale e Shqipërisë, z. Kristaq Jani Vasili”.2022
Vendim nr. 163, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Këlcyrë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, zj. Jonida Kristo Toslluku”.2022
Vendim nr. 162, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokratike Shqiptare, zj. Amela Arben Mimini”.2022
Vendim nr. 161, datë 19.05.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnjë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Social Demokrate të Shqipërisë, zj. Vojsava Klement Bushi”.2022
Vendim nr. 160, datë 18.05.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1, datë 11.01.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2022”.2022
Vendim nr. 159, datë 06.05.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të Institucionit të Presidentit ndaj subjektit zgjedhor “Partia Demokratike”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 158, datë 06.05.2022 “Për për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj z. Arben Ahmetaj, Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave, z. Edison Memolla, kandidat për kryetar bashkie në bashkinë Rrogozhinë, z. Etjen Xhafaj, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 157, datë 05.05.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare”, për shkelje të parashikuar në nenet 91 dhe 92 të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Xhemal Bushati, z. Fatmir Juka, Drejtor i Galerisë së Arteve Shkodër dhe Partisë Demokratike”.2022
Vendim nr. 156, datë 05.05.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të Organizatës “Qëndresa Qytetare”, ndaj zj. Emiriana Sako, kandidat për kryetar të bashkisë Durrës, z. Arben Ahmetaj, Ministër i Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 155, datë 05.05.2022 “Për për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj z. Edison Memolla, Drejtorisë Rajonale Arsimore Durrës, Zyrës Vendore Arsimore Rrogozhinë, Qendrës Kulturore “Haxhi Memolla”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 154, datë 04.05.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj Këshillit Bashkiak Shkodër për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 153, datë 04.05.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidat për kryetar të bashkisë Shkodër, të propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, Qendrës Shëndetësore “Rrethina”, Ambulanca Dobraç dhe mjekut zj. Edona Tafa, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 152, datë 28.04.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj drejtorit të shkollës 9-vjeçare “Armath” dhe kandidatit për kryetar bashkie në bashkinë Durrës, zj. Emiriana Sako, propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 151, datë 28.04.2022 “Për shqyrtimin e denoncimit të subjekteve zgjedhore “Partia Demokratike” dhe “Lëvizja Socialiste për Integrim”, ndaj bashkisë Durrës, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 150, datë 26.04.2022 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021”.2022
Vendim nr. 149, datë 26.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Eriselda Sefa, zj. Ogerta Manasterliu, Ministër i shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, z. Pjerin Vogli, Drejtor i Spitalit “Ihsan Çabej” Lushnjë dhe Bashkisë Lushnjë”.2022
Vendim nr. 148, datë 26.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Emiriana Sako, Autoritetit Portual Durrës, z. Klvis Hysa, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Punës dhe Aftësive dhe Partisë Socialiste të Shqipërisë”.2022
Vendim nr. 147, datë 26.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Haki Çako, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe zj. Eriselda Sefa, propozuar si kandidate për kryetare bashkie në bashkinë Lushnjë nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 146, datë 26.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Haki Çako, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe zj. Majlinda Angoni, propozuar si kandidate për kryetare bashkie në bashkinë Shkodër nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 145, datë 15.04.2022 “Për shpalljen e rezultatit të përzgjedhjes rastësore të qendrave të votimit që do t’i nënshtrohen këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe të materialeve zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 143, datë 13.04.2022 “Për përcaktimin e procedurave të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 144, datë 14.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të subjektit zgjedhor “Partia Demokratike” për shkelje të parashikuar në nenin 91, të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj bashkisë Rrogozhinë”.2022
Vendim nr. 139, datë 01.04.2022 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të subjeketeve zgjedhore “Partia Demokratike” dhe “Lëvizja Socialiste për Integrim” për shkelje të parashikuar në nenin 91 dhe 92, të Kodit Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj bashkisë Durrës”.2022
Vendim nr. 140, datë 04.04.2022 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Tiranë, z. Pandeli Sotir Majko.2022
Vendim nr. 137, datë 15.03.2022 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Elton Xhafer Ismaili, kandidat për deputet i propozuar nga partia “Lëvizja Socialiste për Integrim”, qarku Gjirokastër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 136, datë 09.03.2022 “Për miratimin e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Lushnjë, qarku Fier, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë zj. Eriselda Musa Sefa”.2022
Vendim nr. 135, datë 09.03.2022 “Për miratimin e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Durrës, qarku Durrës, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë zj. Emiriana Hiqmet Sako”.2022
Vendim nr. 134, datë 09.03.2022 “Për miratimin e rezultatit për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë Shkodër, qarku Shkodër, në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022 dhe dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë z. Bardh Ali Spahia”.2022
Vendim nr. 133, datë 09.03.2022 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, qarku Tiranë, z. Edison Selman Memolla, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 132, datë 09.03.2022 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Vorë, qarku Tiranë, z. Blerim Rustem Shera, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 131, datë 09.03.2022 “Për dhënien e mandatit të Kryetarit të Bashkisë Dibër, qarku Dibër, z. Rahim Petrit Spahiu, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Urdhër nr. 136, datë 06.03.2022 “Për disiplinimin dhe vazhdimin në mënyrë të pandërprerë të procesit të numërimit të të gjitha kutive të votimit të pranuara të rregullta nga KZAZ-të për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 141, datë 06.04.2022 “Për verifikimin e të dhënave daktiloskopike të mbledhura nga pajisjet e identifikimit elektronik, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 142, datë 08.04.2022 “Për miratimin e fletës tip për mbledhjen e nënshkrimeve për nismën ligjvënëse të zgjedhësve në Republikën e Shqipërisë, për propozimin e projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”.2022
Vendim nr. 138, datë 18.03.2022 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore, si dhe kandidatët për kryetar bashkie, për fushatën zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022’’.2022
Vendim nr. 130, datë 05.03.2022 “Për miratimin e listës shumemërore të shtetasve të cilët mund të emërohen kryesisht anëtarë të KQV-ve, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 129, datë 05.03.2022 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjes së dy qendrave të votimit në bashkinë Durrës, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 128, datë 05.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 127, datë 05.03.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ nr. 54, qarku Fier”.2022
Vendim nr. 126, datë 05.03.2022 “Për emërimin e zëvendëskryetarit të KZAZ nr. 55, qarku Fier”.2022
Vendim nr. 119, datë 03.03.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 59, datë 10.02.2022, të komisionerit shtetëror të zgjedhjeve “për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 124, datë 04.03.2022 “Për shqyrtimin e shkeljeve të konstatuara nga raportimi i monitorimit, për moszbatim të vendimit nr. 105 datë 28 Shkurt 2022 dhe 106 e 107 datë 1 Mars 2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Policisë Bashkiake Shkodër”.2022
Vendim nr. 125, datë 04.03.2022 “Për krijimin e KQV-së së posaçme dhe sasinë e fletëve të votimit për qendrën e posaçme të votimit nr. 22241, në KZAZ nr. 43, bashkia Rrogozhinë”.2022
Vendim nr. 123, datë 04.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Ambasadës të Malit të Zi për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 122, datë 04.03.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 87, datë 19.2.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për akreditimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Report TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 121, datë 04.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së “Fokus Media Grup” për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 120, datë 04.03.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 26, qarku Tiranë dhe të KZAZ nr. 55, qarku Fier”.2022
Vendim nr. 118, datë 03.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Ambasadës Amerikane, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 117, datë 02.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Ambasadës Suedeze dhe Ambasadës Britanike për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 116, datë 02.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 115, datë 02.03.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 54, qarku Fier dhe të KZAZ nr. 22, qarku Durrës”.2022
Udhëzim nr. 2, datë 01.03.2022 “Për përdorimin e aplikacionit “KQZ” në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 114, datë 01.03.2022 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendodhjes së dy qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 113, datë 01.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës të Ambasadës së Francës, Polonisë, Sllovenisë, Kroacisë, Spanjës dhe Gjermanisë për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 112, datë 01.03.2022 “Për tërheqje vëmendje ndaj TV Koplikut për transmetim reklamash jashtë intervaleve kohore”.2022
Vendim nr. 111, datë 01.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së TV “Top Channel” për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 108, datë 01.03.2022 “Për konstatim të shkeljes së parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.2022
Vendim nr. 107, datë 01.03.2022 “Për konstatim të shkeljes së parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.2022
Vendim nr. 106, datë 01.03.2022 “Për konstatim të shkeljes së parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike”.2022
Vendim nr. 105, datë 01.03.2022 “Për konstatim të shkeljes së parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nga Koalicioni “Shtëpia e Lirisë”.2022
Vendim nr. 110, datë 01.03.2022 “Për miratimin e rregullave procedurale teknike dhe të modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdoren nga KZAZ 26, bashkia Vorë, qarku Tiranë, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të votimit dhe numërimit elektronik për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 109, datë 01.03.2022 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër”.2022
Vendim nr. 104, datë 25.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës të Ambasadës Hollandeze, Italiane, Greke, Çeke, Austriake për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 103, datë 25.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së “BI Media”, “ABC”, “RTSH” dhe “Star Plus TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 102, datë 25.2.2022 “Për një shtesë në vendimin nr. 87, datë 19.2.2022 “Për akreditimin e gazetarëve dhe operatorëve të “Report TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 101, datë 25.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Institutit Demokratik Kombëtar (NDI) dhe Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KShH) për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 100, datë 25.02.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Elbasan, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Nadire Refat Çullhaj (Shkëmbi)”.2022
Vendim nr. 99, datë 25.2.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 3, KZAZ nr. 4, KZAZ nr. 5, qarku Shkodër dhe KZAZ nr. 43, qarku Tiranë”.2022
Vendim nr. 98, datë 24.2.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 54 dhe KZAZ nr. 55, qarku Fier”.2022
Vendim nr. 95, datë 22.02.2022 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit për operatorët teknikë për përdorimin e kamerës videoregjistruese në qendrën e votimit, për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 94, datë 22.02.2022 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit për operatorët teknikë për përdorimin e Pajisjes së Identifikimit Elektronik të zgjedhësve (PEI), për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 97, datë 23.2.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 26, qarku Tiranë”.2022
Vendim nr. 96, datë 23.2.2022 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 5, bashkia Shkodër dhe zëvendësimin e saj me vulë rezervë”.2022
Vendim nr. 93, datë 21.02.2022 “Për miratimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren për identifikimin elektronik të zgjedhësve për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022”.2022
Urdhër nr. 12, datë 25.01.2022 “Për miratimin e programit për trajnimin dhe monitorimin e administratës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 06 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 92, datë 19.2.2022, te Komisionerit, “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 21, nr. 22, nr. 23, dhe nr. 24, qarku Durrës”.2022
Vendim nr. 91, datë 19.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 12, datë 26.1.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 90, datë 19.2.2022 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së dy qendrave të votimit në bashkinë Shkodër, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 89, datë 19.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 9, datë 25.1.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 88, datë 19.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Shoqatës për Kulturë Demokratike dhe Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Insitucione të Konsoliduara për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 87, datë 19.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së “Report TV”, “Agjencia Telegrafike Shqiptare”, “TV1- Channel”, “Syri TV”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 86, datë 19.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së “RTSH Shkodra”, “Euro Balkans News”, “TV Klan” dhe “MCN TV” për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 81, datë 18.2.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër”.2022
Vendim nr. 85, datë 18.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Qendresa Qytetare për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 84, datë 18.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së Ambasadës së Republikës së Bullgarisë për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 83, datë 18.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së TV “Fax News”, “Panorama Group”, “Media Motiv”, TV “A2 CNN”, “TV Kopliku”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 82, datë 18.2.2022, “Për caktimin e kohës së transmetimit falas në radiotelevizionin publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 80, datë 17.2.2022 “Për lirim dhe emërim anëtari të KZAZ nr. 54, qarku Fier”.2022
Vendimi nr. 78, datë 16.2.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së “Shkodra Web”, “Albanian Post”, TV “Ora News”, agjencisë “Light Studio Agency”, TV “Vizion Plus”, për vëzhgimin e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 79, datë 16.02.2022 “Për rishqyrtimin e kërkesës së subjektit zgjedhor “Lëvizja e Re” për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, z. Jonid Robert Nano, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 268, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit të Partisë Demokratike, Dega Memaliaj për shkelje të parashikuara në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit Bledi Çuçi”.2021
Vendim nr. 267, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuara në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit Bledi Çuçi”.2021
Vendim nr. 77, datë 14.2.2022 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 76, datë 14.2.2022 “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 75, datë 14.2.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ nr. 26, qarku Tiranë”.2022
Vendimi nr. 74, datë 12.2.2022, te Komisionerit, “Për miratimin e përmbajtjes së fletëve të votimit për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të dates 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 73, datë 12.02.2022 “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 71, datë 12.02.2022 “Për miratimin e modeleve të dokumenteve që do të përdoren nga Grupi i Numërimit dhe Komisioni i Zonës së Administrimit Zgjedhor për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve të pjesshme për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 72, datë 12.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së subjektit zgjedhor “Lëvizja e Re” për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës, z. Jonid Robert Nano për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 mars 20222022
Vendim nr. 61, datë 11.2.2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 45, datë 4.2.2022 “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave të ZAZ nr. 2. nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 19, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 26, nr. 43, nr. 54, nr. 55, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 60, datë 11.2.2022 “Për miratimin e modeleve të kandidimit që do të përdoren në zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 59, datë 10.02.2022 “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 70, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës të propozuar nga “Partia Demokratike”, z. Luan Haki Hoti për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 69, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Shkodër të propozuar nga “Partia Demokratike”, z. Xhemal Esat Bushati për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 68, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Lushnjë të propozuar nga “Partia Demokratike”, z. Indrit Shpëtim Sefa për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 67, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Shkodër të propozuar nga koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L), z. Bardh Ali Spahia për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 66, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Lushnjë të propozuar nga koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L), z. Elton Ilir Bano për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 65, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës të propozuar nga koalicioni “Shtëpia e Lirisë” (Sh-L), z. Ardian Mihal Muka për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 64, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Durrës të propozuar nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Emiriana Hiqmet Sako për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 63, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Lushnjë të propozuar nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Eriselda Musa Sefa për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 62, datë 11.02.2022 “Për regjistrimin e kandidatit për kryetar në bashkinë Shkodër të propozuar nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Majlinda Xhevdet Angoni për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 48, datë 10.2.2022 “Për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 Mars 2022, në bashkinë Vorë, qarku Tiranë”.2022
Vendim nr. 58, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Vorë, z. Ymer Gjergio Marku në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 57, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Dibër, z. Luan Qamil Haka në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 56, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Vorë, z. Blerim Rustem Shera në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 55, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Dibër, z. Rahim Petrit Spahiu në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 54, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Vorë, z.  Lulzim Sefer Vrana në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 53, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Dibër, z. Premtim Riza Kryemadhi në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 52, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Rrogozhinë, z. Hekuran Selman Xhani në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 51, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Rrogozhinë, z. Edison Selman Memolla në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 50, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Dibër, z.  Dritan Hajri Torba në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 49, datë 10.02.2022 “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për kryetar në bashkinë Rrogozhinë, z. Ferdinand Shefqet Saraçi në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2022
Vendim nr. 47, datë 7.2.2022 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Rrogozhinë dhe Lushnjë të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 46, datë 04.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Shtëpia e Lirirsë”, (Sh-L), për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 45, datë 04.02.2022 “Për caktimin e vendeve të numërimit të votave të ZAZ nr. 2. nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 19, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 26, nr. 43, nr.54, nr.55, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 44, datë 04.02.2022 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Qendrave të Votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 43, datë 04.02.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër, sekretarit të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër dhe sekretarit të KZAZ nr. 4, qarku Shkodër”.2022
Vendim nr. 42, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Balli Kombëtar Demokrat”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 41, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Partia Lëvizja e Legalitetit”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 40, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 39, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Partia e Reformave Demokratike Shqiptare”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 38, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Partia Demokristiane e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 37, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Partia Kristian Demokrate”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 36, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Fryma e Re Demokratike”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 35, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Lëvizja e Re”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 34, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Lëvizja Socialiste për Integrim”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 33, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Partia Demokratike”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 32, datë 02.02.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 29, datë 31.01.2022 “Për miratimin e projektbuxhetit për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 30, datë 01.02.2022 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 4, qarku Shkodër dhe sekretarit të KZAZ nr.19, qarku Dibër”.2022
Vendim nr. 31, datë 01.02.2022 “Për shpërndarjen e fondeve vjetore partive politike në formën e ndihmës financiare vjetore për vitin 2022”.2022
Vendim nr. 28, datë 29.01.2022 “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 27, date 28.01.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 4, qarku Shkodër, KZAZ nr. 22, qarku Durrës dhe zëvendësimin e sekretarëve të KZAZ nr. 4 dhe KZAZ nr. 5, qarku Shkodër”.2022
Vendim nr. 23 datë 27.01.2022 “Për përzgjedhjen e monitoruesve për zgjedhjet e pjesshme të organeve të qeverisjes vendore, të datës 6 mars 2022, për bashkitë Durrës, Vorë, Rrogozhinë, Lushnje, Shkodër dhe Dibër”.2022
Vendim nr. 26, datë 27.01.2022 “Për miratimin e modeleve dhe specifikimeve të shenjave dalluese të logjistikës zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 25, datë 27.01.2022 “Për ngritjen dhe thirrjen e mbledhjes së parë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor të ZAZ-ve nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 19, nr. 21, nr. 22, nr. 23, nr. 24, nr. 26, nr. 43, nr. 54, nr. 55 për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnjë të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 24, datë 27.01.2022 “Për miratimin e programit të edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve, për zgjedhjet e pjesshme të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 13, datë 26.01.2022 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 16, datë 26.01.2022 “Për emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 15, datë 26.01.2022 “Për disa shtesa në udhëzimin nr. 14, datë 9.6.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për caktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjorë) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”.2022
Vendim nr. 14, datë 26.01.2022 “Për caktimin e njësive administrative ku do të krijohen selitë e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 12, datë 26.01.2022 “Për miratimin e materialeve zgjedhore që do të përdoren për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 11, datë 26.01.2022 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore në zhvillimin e zgjedhjeve të pjessshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 22, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Reformave Demokratike të Shqipërisë, zj. Arendina Qemal Gasa”.2022
Vendim nr. 21, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Flavjo Lelo Gjonaj”.2022
Vendim nr. 20, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, zj. Armanda Hil Ndoka”.2022
Vendim nr. 19, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, z. Orest Filip Malo”.2022
Vendim nr. 18, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ramazan Halit Buci”.2022
Vendim nr. 17, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Besmir Fatmir Markeçi”.2022
Vendim nr. 10, datë 25.01.2022 “Për miratimin e modeleve të zarfeve të sigurisë që do të përdoren në zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie të disa njësive vendore, të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 9, datë 25.01.2022 “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.2022
Vendim nr. 08, datë 24.01.2022 “Për miratimin e formatit dhe specifikimeve të vulës së Komisionit të Administrimit Zgjedhor, vulës së Komisionit të Qendrës së Votimit, vulës së kryetarit të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe vulës rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 07, datë 24.01.2022 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e shtatë të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 06, datë 24.01.2022 “Për miratimin e planit të punës dhe programit analitik të akteve për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 05, datë 24.01.2022 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarët dhe sekretarët e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje, të datës 6 mars 2022”.2022
Vendim nr. 04, datë 22.01.2022 “Për miratimin e procedurave operacionale për shkatërrimin e të dhënave personale në pajisjen elektronike të identifikimit (PEI) dhe sistemin elektronik të identifikimit të votuesve (SEIV) në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2022
Vendim nr. 03, datë 22.01.2022 “Për përcaktimin e mënyrës së administrimit të dokumentacionit zgjedhor e të asgjësimit të fletëve të votimit për hapjen e kutive të votimit dhe kutive të materialeve zgjedhore të përdorura në zgjedhjet për kuvendin e shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2022
Udhëzim nr. 01, datë 22.01.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 1, datë 23.12.2020, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin e verifikimin e dokumentacionit të kandidimit, afatet për publikimin e listave të kandidatëve dhe miratimin e modeleve të kandidimit”.2022
Vendim nr. 02, datë 21.01.2022 “Për caktimin e numrit të monitoruesve për zgjedhjet e pjesshme për organet e qeverisjes vendore, të datës 06.03.2022”.2022
Vendim nr. 01, datë 11.01.2022 “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2022”.2022
Vendim nr. 469, datë 03.12.2021 “Për miratimin e raportit mbi gjetjet kyçe të procesit të kryqëzimit të të dhënave elektronike dhe biometrike të mbledhura nga pajisjet e identifikimit elektronik në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 470, datë 03.12.2021 “Për miratimin e raporteve mbi gjetjet kyçe të procesit të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit, materialit zgjedhor dhe pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik (PEVN) të përdorura në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 Prill 2021”.2021
Vendim nr. 479, datë 03.12.2021 “Për deklarimin të përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Daniel Gjin Prroj, kandidatit për deputet i propozuar nga koalicioni Bashkimi Popullor-Emigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 478, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fushë Arrëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ndue Marash Doçi”.2021
Vendim nr. 477, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Divjakë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Klaudja Lulzim Turtulli”.2021
Vendim nr. 476, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnje, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ermal Harilla Rrushi”.2021
Vendim nr. 475, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Uniteti Kombëtar, z. Valentin Paulin Frani”.2021
Vendim nr. 474, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Kamela Ferdinant Banushi”.2021
Vendim nr. 473, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Himarë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Vasil Kolagji”.2021
Vendim nr. 472, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ardhmëria Shqiptare, z. Nikolin Prend Luli”.2021
Vendim nr. 471, datë 03.12.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë G 99, zj. Gjyste Gjon Kola”.2021
Vendim nr. 468, datë 11.11.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambientet e bibliotekës “Misto Treska”, me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet, zj. Kledina Skëndo”.2021
Vendim nr. 467, datë 11.11.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambientet e bibliotekës “Moikom Zeqo”, me pjesëmarrjen e kandidatit për deputet, z. Alqi Bllako”.2021
Vendim nr. 460, datë 14.10.2021 “Për shpalljen e rezultatit të përzgjedhjes rastësore të qendrave të votimit që do ti nënshtrohen këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore”.2021
Vendim nr. 466, datë 11.11.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues, z. Tom Gjek Doshi, kandidat për deputet i propozuar nga Paryia Socialdemokrate e Shqipërisë, qarku Tiranë/Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 465, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Aurel Ramis Musta”.2021
Vendim nr. 464, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Patos, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Dorian Sokrat Çapo”.2021
Vendim nr. 463, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Xhensila Pëllumb Nakoleci”.2021
Vendim nr. 462, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Irakli Hasan Gjoni”.2021
Vendim nr. 461, datë 11.11.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Engjëllushe Isa Guri”.2021
Udhëzim nr. 15, datë 07.10.2021 “Për përcaktimin e procedurave të këqyrjes paszgjedhore të fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore”.2021
Vendim nr. 457, datë 01.10.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Këshillit të Ministrave dhe Këshillit Bashkiak Durrës”.2021
Vendim nr. 459, datë 07.10.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ido Muharrem Pashaj, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor-Eemigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 458, datë 07.10.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Ervis Harun Beu, kandidat për deputet i propozuar nga Koalicioni Aleanca Bashkimi Popullor-Eemigracioni-Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 456, datë 24.09.2021, “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertes kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjekti zgjedhor, Partia Republikane e Shqipërisë, për fushatën zgjedhore të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 452, datë 21.09.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, në lidhje me zhvillimin e veprimtarisë me qëllime zgjedhore në ambientet e shkollës së mesmë “Shëmri”, Kukës”.2021
Vendim nr. 451, datë 21.09.2021 “Për rishqyrtimin administrativ të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9 datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në lidhje me zhvillimin e fushatës elektorale në ambjentet e bibliotekës “Misto Treska”.2021
Vendim nr. 455, datë 23.09.2021, “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të prokurorit të përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Arsen Tare Belaj, kandidat për deputet i propozuar nga partia Bindja Demokratike, qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 454, datë 23.09.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Rodolf Llambi Xhillari”.2021
Vendim nr. 453, datë 23.09.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Alit Novrus Xhezar”.2021
Vendim nr. 450, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Laureta Kastriot Sinanaj”.2021
Vendim nr. 449, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Sabrie Rexhe Çelaj”.2021
Vendim nr. 448, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lushnje, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Arsid Argjir Prifti”.2021
Vendim nr. 447, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Kostandina Grigor Doko”.2021
Vendim nr. 446, datë 17.09.2021, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Adelina Petrit Elezaj”.2021
Vendim nr. 445, datë 17.09.2021, Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Shkodër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, zj. Diandra Ferit Kraja”.2021
Vendim nr. 444, datë 17.09.2012, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Gjirokastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Shkëlqim Dalip Guçe”.2021
Vendim nr. 443, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Koalicionit PD-AN, qarku Lezhë, zj. Elda Artan Hoti”.2021
Vendim nr. 442, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Fier, zj. Mirela Llambro Pitushi”.2021
Vendim nr. 441, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Durrës, z. Denis Mehmet Deliu”.2021
Vendim nr. 440, datë 10.09.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Tiranë, zj. Mimi Pjetër Kodheli”.2021
Vendim nr. 439, datë 02.08.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrative të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Këshillit të Ministrave, Këshillit Bashkiak Durrës dhe Bashkisë Durrës”.2021
Vendim nr. 438, datë 29.07.2021 “Për deklarimin të përfunduar pa vendim përfundimtar të procedurës admionistrative të rezultateit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithëshm për subjektin vetëdeklarues z. Boiken Xhelal Abazi, kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, qarku Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emëqrohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 432, datë 23.07.2021 “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 2 subjekte zgjedhore për fushatën zgjedhore, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 431, datë 23.07.2021 “Për rihapjen e shortit për caktimin e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 8 parti politike për vitin kalendarik 2020”.2021
Vendim nr. 437, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Mirditë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socdemokrate e Shqipërisë, zj. Denisa Ndue Pjetri”.2021
Vendim nr. 436, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Ornela Petrit Alikaj”.2021
Vendim nr. 435, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, z. Eni Sadik Bistri”.2021
Vendim nr. 434, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Kukës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Ora e Shqipërisë, zj. Onerda Xhevdet Sopaj”.2021
Vendim nr. 433, datë 29.07.2021 “Për plotësimin e vakancës së krijuar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, z. Florian Hamit Rama”2021
Vendim nr. 430, datë 22.07.2021 “Për dorëzimin e raporteve vjetore financiare të partive politike për vitin kalendarik 2020, si edhe sanksionet për mosdorëzimin e tyre”.2021
Vendim nr. 429, datë 22.07.2021 “Për kompensimin financiar paszgjedhor që do tú shpërndahet subjekteve zgjedhore pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 428, datë 22.07.2021 “Për përcaktimin e vlerës në para të një vote të vlefshme për zgjedhjet për Kuvend e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 426 datë 12.07.2021 “Për shaplljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 425 datë 12.07.2021 “Për shaplljen e rezultatit të shortit për emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të cilët do të kryejnë auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2020”.2021
Vendim nr. 427, datë 16.07.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Bashkisë Tiranë”.2021
Vendim nr. 424, datë 12.07.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Bashkisë Tiranë”.2021
Vendim nr. 423, datë 05.07.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku dhe Zyrës Vendore Arsimore Kukës, për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.2021
Vendim nr. 422, datë 02.07.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorissë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues, z. Qerim Ismail Ismailaj, kryetar i bashkisë Mallakastër, Qarku Fier, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 420, datë 29.06.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj “Albpetrol” sh.a”.2021
Vendim nr. 405, datë 18.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Areti Beruka, me funksion Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 419, datë 24.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit, për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor, Lushnjë”.2021
Vendim nr. 404, datë 14.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të ankesës së qytetarit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Drejtorisë Rajonale Vlorë”.2021
Vendim nr. 421, datë 30.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Alketa Kiço Basho”.2021
Vendim nr. 418, datë 24.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Agjencisë Shtetëror të Kadastrës, Dega Sarandë”.2021
Vendim nr. 402, datë 11.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1328, datë 13.04.2021 të qytetarit, përcjellë nga Institucioni i Presidentit të Republikës, për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor, ndaj Ministrit të Mbrojtjes, z. Niko Peleshi”.2021
Vendim nr. 417, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Fier, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 416, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Elbasan, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 415, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Vlorë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 414, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 413, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Korçë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 412, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Kukës, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 411, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 410, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 409, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 408, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Durrës, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 407, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 406, datë 23.06.2021 “Për shpërndarjen e mandateve midis subjekteve zgjedhore dhe përcaktimin e kandidatëve fitues në zonën zgjedhore qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25.04.2021”.2021
Vendim nr. 398, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1408 prot., datë 19.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.2021
Vendim nr. 403, datë 11.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj shoqërisë “ALBA GAZ” sh.a”.2021
Vendim nr. 401, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kërkesës nr. 1376 prot., datë 15.04.2021 të Presidentit të Republikës ndaj bashkisë Korçë, bashkisë Pustec, DPGJC, zyrës së legalizimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme”.2021
Vendim nr. 400, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kërkesës nr. 1318 prot., datë 12.04.2021 të Institucionit të Presidentit të Republikës dhe kërkesës nr. 1414 prot., datë 20.04.2021, të Presidentit të Republikës së Shqipërisë ndaj Partisë Socialiste”.2021
Vendim nr. 399, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1326 prot., datë 13.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.2021
Vendim nr. 393, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1477 prot., datë 23.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.2021
Vendim nr. 392, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1447/1 prot., datë 23.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.2021
Vendim nr. 391, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1382 prot., datë 16.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.2021
Vendim nr. 390, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 1381 prot., datë 19.04.2021, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor”.2021
Vendimi nr. 389, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendim nr. 388, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 3932 prot., datë 19.04.2021 përcjellë nga Institucioni i Presidentit të Republikës së Shqipërisë”.2021
Vendim nr. 387, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë, zj. Belinda Balluku”.2021
Vendim nr. 386, datë 09.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Valbona Zeka me funksion Shef i Departamentit të Përgatitjes Fizike në Akademinë e Forcave të Armatosura”.2021
Vendim nr. 397, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Rita Ndue Lazri”.2021
Vendim nr. 396, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Telepenë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj.Valentina Sula Hasanbega”.2021
Vendim nr. 395, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Memaliaj, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Esmeralda Hasan Shaha (Xhaferi)”.2021
Vendim nr. 394, datë 09.06.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Gurjeta Tajar Brakaj”.2021
Vendim nr. 385, datë 08.06.2021 “Për shqyrtimin administriv të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Dionis Imeraj”.2021
Udhëzim nr. 14, datë 09.06.2021 “Për përcaktimin e kritereve, procedurat për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) dhe kushtet kontraktuale për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik dhe subjektet zgjedhore dhe kandidatët e tyre në fushatën zgjedhore”.2021
Vendim nr. 384, datë 02.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar të nenit 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj kryetarit të bashkisë Gjirokastër dhe bashkisë Durrës”.2021
Vendim nr. 383, datë 02.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Partisë Socialiste, qarku Gjirokastër”.2021
Vendim nr. 382, datë 02.06.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kryetarit të bashkisë Vorë”.2021
Vendim nr. 381, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Adelina Çenga, punonjëse në Njësinë Administrative Tomin”.2021
Vendim nr. 380, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Ervin Çenga, me funksion përgjegjës i Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore Peshkopi”.2021
Vendim nr. 379, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Sulejman Muda, me funksion Kujdestar pranë Konviktit të Shkollës së Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti”.2021
Vendim nr. 378, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Xhevahir Çenga”.2021
Vendim nr. 377, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Qamile Muda, me funksion Infermiere pranë Qendrës Balneare “Enver Shehu”.2021
Vendim nr. 376, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në pikën 2, të nenit 91, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, ndaj zj. Luiza Çenga, me funksion Edukatore”.2021
Vendim nr. 375, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Lavdrim Çenga”.2021
Vendim nr. 374, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Jonus Çenga, me funksion Punëtor në Brigadën e Gjelbërimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Bashkia Dibër”.2021
Vendim nr. 373, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj z. Qatip Avelli, me funksion Administrator i Njësisë Administrative Tomin”.2021
Vendim nr. 372, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj z. Florian Tahiri, kandidat për deputet për subjektin zgjedhor PD-AN”.2021
Vendim nr. 370, datë 27.05.2021 “Për shqyrtimin e raportit të tabelave përmbledhëse të monitorimit të mbulimit të fushatës zgjedhore nga OSHM-të për periudhën 26.03.2021 – 23.04.2021 si dhe respektimin e periudhës së heshtjes zgjedhore”.2021
Vendim nr. 368, datë 25.05.2021 “Për shpalljen e mozgjedhshmërisë së kandidatit të radhës në listën shumemërore të Partisë Socialdemokrate, Qarku Shkodër, z. Gledis Esat Çeliku, për plotësimin e vakancës në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë”.2021
Vendim nr. 366, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Jak Pleshaj”.2021
Vendim nr. 365, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, zj. Anisa Agim Muçaj”.2021
Vendim nr. 364, datë 25.05.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, z. Armando Agron Manjani”.2021
Vendim nr. 367, datë 25.05.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Qarku Fier, zj. Gentiana Xhemal Cakrani”.2021
Vendim nr. 358, datë 17.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit të Qëndresës Qytetare për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidates për deputete zj. Gerta Duraku”.2021
Vendim nr. 363, datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Bledar Çuçi”.2021
Vendim nr. 361, datë 19.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidatëve për deputetë zj. Kledina Skëndo, z. Alqi Bllako dhe Bashkisë Tiranë”.2021
Vendim nr. 359, datë 17.05.2021 “Për zgjatjen e afatit të shqyrtimit administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuara në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në KQZ, ndaj kandidatit për deputet z. Alfred Muharremi dhe Bashkisë Tiranë”.2021
Vendimi nr. 362 datë 21.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendim nr. 371, datë 28.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj Kryetarit të Bashkisë Vlorë z. Dritan Leli”.2021
Vendim nr. 369, datë 27.05.2021 “Për dhënien e mandatit të deputetit në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialdemokrate, qarku Shkodër, zj. Jetmira Rexhep Rraboshta”.2021
Vendim nr. 360, datë 18.05.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ, ndaj Akademisë së Sigurisë”.2021
Vendim nr. 357, datë 14.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të qyetarit. Z. Murat Shallari, për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj Postës Shqiptare, dega Skrapar”.2021
Urdhër nr. 232, datë 12.05.2021 “Për parandalimin e konfliktit të interesave dhe për deklarimin e pasurive në ushtrimin e funksioneve publike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.2021
Vendim nr. 356, datë 11.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Amando Hasa, Shef Sektori tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore”.2021
Vendim nr. 355, datë 10.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ujësjellës Kanalizime Vau Dejës sh.a.”.2021
Vendim nr. 354, datë 10.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj OSHEE sh.a, Drejtoria Rajonale Shkodër”.2021
Vendim nr. 338, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Zef Kin Hila, kandidat për deputet i subjektit politik, Partia Demokratike e Shqipërisë- Aleanca për Ndryshim, Qarku Shkodër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 353, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Agjencisë Telegrafike Shqiptare”.2021
Vendim nr. 352, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Sheme Lulo, Drejtor i Ujësjellës Kanalizimeve, Bashkia Sarandë”.2021
Vendim nr. 351, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Françesko Muçaj, Drejtor në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Vlorë”.2021
Vendim nr. 350, datë 05.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Anjeza Shiko, me funksion Drejtor në Drejtorinë Rajonale Tatimore Vlorë”.2021
Vendim nr. 349, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Lezhë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 348, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Fier, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 347, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Gjirokastër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 346, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Korçë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 345, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Vlorë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 344, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Elbasan, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 343, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 342, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Shkodër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 341, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Dibër, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 340, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Durrës, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 339, datë 04.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Berat, për subjektet zgjedhore dhe kandidatët për deputetë në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 337, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit ndaj kandidates për deputete zj. Edona Bilali, për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.2021
Vendim nr. 336, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të ankimit për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj Partisë Bindja Demokratike”.2021
Vendimi nr. 335 datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendim nr. 334, datë 04.05.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj zj. Frida Krifca, Drejtore e Përgjithshme e AZHBR-së”.2021
Vendim nr. 330, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Ardian Vullnet Gjoka, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Lëvizja për Ndryshim, Qarku Vlorë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 329, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Napolon Engjëll Laska, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Nisma Thurje, Qarku Tiranë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 328, datë 01.05.2021 “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të prokurorisë së përgjithshme për subjektin vetëdeklarues z. Artur Ismail Baku, kandidat për deputet i subjektit zgjedhor Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Durrës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 327, datë 28.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 22, Qarku Durrës”.2021
Vendim nr. 333, datë 01.05.2021 “Plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Emigena Xhetan Damzi”.2021
Vendim nr. 332, datë 01.05.2021 “Plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjin Ndrec Kola”.2021
Vendim nr. 331, datë 01.05.2021 “Për miratimin e Tabelës Përmbledhëse për Rezultatin e votimit në zonën zgjedhore Qarku Kukës, për subjektet zgjedhore dhe për kandidatët për deputet, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Urdhër nr. 206, datë 23.04.2021 “Për miratimin e procedurave operacionale për ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënave personale në Pajisjen Elektronike të Identifikimit (PEI), Sistemi Elektronik i Identifikimit të Votuesve (SEIV) në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 326, datë 28.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Tiranë”.2021
Vendim nr. 325, datë 28.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj z. Klajdi Myzaferi, me funksion Drejtor në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimi Profesional Vlorë”.2021
Vendim nr. 324, datë 27.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 65 dhe nr. 34, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 323, datë 27.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 65 dhe nr. 23, Qarku Durrës”.2021
Urdhër nr. 217, datë 28.04.2021 “Për vijimin e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore”.2021
Urdhër nr. 216, datë 28.04.2021 “Për disiplinimin e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore”.2021
Vendim nr. 294, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 88, Qarku Vlorë”.2021
Vendim nr. 321, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 42, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 320, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 41, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 319, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 39, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 318, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 38, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 317, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së, nr. 37, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 316, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 35, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 315, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 34, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 314, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 29, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 313, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 02, Qarku Shkodër”.2021
Vendim nr. 312, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 70, Qarku Korçë”.2021
Vendim nr. 311, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 69, Qarku Korçë”.2021
Vendim nr. 310, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 24, Qarku Durrës”.2021
Vendim nr. 309, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 22, Qarku Durrës”.2021
Vendim nr. 308, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 21, Qarku Durrës”.2021
Vendim nr. 307, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 20, Qarku Durrës”.2021
Vendim nr. 306, datë 26.04.2021 “Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 66, Qarku Berat”.2021
Vendim nr. 305, datë 26.04.2021 “”Për konstatimin dhe shqyrtimin e kundërvajtjes administrative për shkelje të Kodit Zgjedhor nga Anëtarët dhe Sekretari i KZAZ-së nr. 64, Qarku Berat”.2021
Udhëzim nr. 13, datë 25.04.2021 “Për mënyrën e pasqyrimit të raporteve të mbylljes së identifikimit elektronik të zgjedhësve nga Pajisja e Identifikimit Elektronik të Zgjedhësve (PEI) në Qendrën e Votimit, në të cilën printimi është i palexueshëm”.2021
Udhëzim nr. 11, datë 24.04.2021 “Për zbatimin e masave anti-Covid 19 gjatë ditës së votimeve, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 297, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 80, Qarku Gjirokastër”.2021
Vendim nr. 300, datë 25.04.2021 “Për plotësimin e sasisë së fletëve të votimit të QV-së së Posaçme IEVP, të ZAZ nr. 90, Qarku Vlorë”.2021
Vendim nr. 299, datë 25.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 15, Qarku Lezhë”.2021
Vendim nr. 298, datë 25.04.2021 “Për zëvëndësimin e fletëve të votimit të QV nr. 2394/1, të ZAZ nr. 47, Qarku Elbasan”.2021
Vendim nr. 296, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 80, Qarku Gjirokastër”.2021
Vendim nr. 304, datë 26.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 65 dhe nr. 66, Qarku Berat”.2021
Vendim nr. 303, datë 26.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 59, Qarku Fier”.2021
Vendim nr. 302, datë 26.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ-së nr. 56, Qarku Fier”.2021
Urdhër nr. 214, datë 27.04.2021 “Për ecurinë e procesit të numërimit të fletëve të votimit për kandidatët e listave shumemërore të subjekteve zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Urdhër nr. 212, datë 26.04.2021 “Për disiplinimin dhe vazhdimin në mënyrë të pandërprerë të procesit të numërimit të të gjitha kutive të votimit të pranuara të rregullta për zgjedhjet për Kuvendin Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 322, datë 26.04.2021 “Për shfuqizimin e të gjithë vendimeve për akreditim të vëzhguesve në Vendin e Numërimit të Votave në KZAZ nr.30, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 301, datë 25.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 13, KZAZ-së nr. 15, Qarku Lezhë”.2021
Vendim nr. 292, datë 24.04.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë””.2021
Udhëzim nr. 12, datë 24.04.2021 “Për administrimin e listës së zgjedhësve përgjatë procesit të votimit në qendrën e votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 295, datë 24.04.2021 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 66, Qarku Berat”.2021
Vendim nr. 293, datë 24.04.2021 Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Bashkisë Pogradec”.2021
Vendim nr. 290, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gani Bahri Zagani”.2021
Vendim nr. 289, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Maliq, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Evisa Jorgo Demollari”.2021
Vendim nr. 288, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Marko Ndue Jaku”.2021
Vendim nr. 287, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Rigels Kol Nicaj”.2021
Vendim nr. 286, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Edlir Gëzim Reçi”.2021
Vendim nr. 285, datë 23.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Alban Zef Bruka”.2021
Vendim nr. 284, datë 23.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve të organizatës Next Step, Guxo dhe Qendra për Transparencë, për ëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 283, datë 23.04.2021 “Për miratimin e mediave Hekla shpk, One Tv Vlora, Televizioni 6+1 Vlorë, Rozafa Media Motiv, media dhe Shijak Tv, Top Cahnnel, Faktoje.al, Albanian Post, televizioni Adria Net, Unioni Gazetarëve, Koha Jonë dhe MCN Tv, pë vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 282, datë 23.04.2021 “Për miratimin e operatorëve të medias Deutsche Welle, Radio Televizionit Serb dhe SOOC Agency, Koha, klan Kosova, televizioni i Bosnjë Hercegovinës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 281, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Polake, Amerikane, Norvegjeze, Malazeze dhe Këshillit të Evropës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 278, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Partisë Socialiste të Shqipërisë”.2021
Vendim nr. 277, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuara në udhëzimin nr. 06, 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve në KQZ ndaj kandidates për deputete zj. Ogerta Manastirliu”.2021
Vendim nr. 279, datë 23.04.2021 “Për shqyrtimin administrative të kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë për marrjen e masave të menjëhershme për anullimin e urdhërit nr. 219, datë 19.04.2021, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për karantinimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia”.2021
Urdhër nr. 210 datë 24.04.2021 “Për dorëzimin e pajisjes së Identifikimit Elektronik të Zgjedhësve (PEI), dhe të kamerës së për video rregjistrim në Qendrën e Votimit”.2021
Vendim nr. 291, datë 23.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-ve”.2021
Vendim nr. 276, datë 23.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve dhe të sekretarëve të disa KZAZ-ve”.2021
Vendim nr. 275, datë 22.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të disa KZAZ-ve dhe sekretarit të KZAZ-së nr.5, Qarku Shkodër”.2021
Udhëzim nr. 10, datë 21.04.2021 “Për caktimin e rregullave për raportimin financiar vjetor të partive politike, kontrollin dhe verifikimin e financimeve dhe shpenzimeve të tyre dhe mënyrën e pagesës së audituesve”.2021
Vendim nr. 258, datë 21.04.2021 “Për shtyrjen e auditimit për fondet e përfituara dhe të shpenzuara gjatë vitit kalendarik 2021 nga partitë politike”.2021
Vendimi nr. 272 datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë_______” , nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendim nr. 270, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të qytetarit për shkelje të parashikuara në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ndaj kandidatit për deputet z. Bledi Çuçi”.2021
Vendim nr. 274, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve nr. 1846, 1848, 1851, 1854, 1858, datë 22.02.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 09, datë 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”.2021
Vendim nr. 273, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj, Partisë Demokratike e Shqipërisë”.2021
Vendim nr. 271, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj zj. Ogerta Manastirliu, Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale”.2021
Vendim nr. 269, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Partisë Demokratike, për shkeljet të parashikuara në udhëzimin nr. 06, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj kandidatit për deputet z. Bledi Çuçi”.2021
Vendim nr. 266, datë 21.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe vëzhguesve afatgjatë të OSBE-së, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 265, datë 21.04.2021 “Për miratimin afatshkurtër të Asamblesë Parlamentare të OSBE-së dhe vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 264, datë 21.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 211, datë 08.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 263, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Kroate, Gjermane, Sllovene dhe Italiane, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 262, datë 21.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 261, datë 21.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të medias ATV, Bulgarian News Agency, ABC News dhe Turkey Radio and Televizion Corporation (TRT), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 260, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe vëzhguesve afatshkurtër të NDI Albania, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 259, datë 21.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Japoneze, Britanike, Franceze, Turke, Suedeze, Hungareze, të Republikës së Kosovës dhe Zviceriane, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 257, datë 21.04.2021 “Për shqyrtimin e raportit të Autoritetit të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 04.04.2021 – 11.04.2021”.2021
Vendim nr. 256, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje në nenin 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të udhëzimit nr. 06, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj subjektit Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim.2021
Vendim nr. 255, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kandidatit për deputet të Republikës së Shqipërisë z. Petrit Malaj, Bashkisë Tropojë”.2021
Vendim nr. 254, datë 20.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve dhe sekretarëve të disa KZAZ-ve”.2021
Vendim nr. 253, datë 20.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kandidatit për deputet z. Petrit Malaj”.2021
Vendim nr. 252, datë 19.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj z. Isuf Çelaj , Kryetari i Partisë Demokratike, Dega Tropojë”.2021
Udhëzim nr. 08, datë 15.04.2021 “Për lëvizjen e administratës zgjedhore gjatë orarit të kufizuar për lëvizjen e popullatës”.2021
Vendim nr. 250, datë 17.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj deputetit z. Erion Braçe”.2021
Vendim nr. 249, datë 17.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 248, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryeministrit z. Edi Rama dhe zj. Mila Ekonomi”.2021
Vendim nr. 247, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kandidatit për deputet të Republikës së Shqipërisë z. Petrit Malaj, Drejtorisë së gjimnazit “Asim Vokshi”.2021
Vendim nr. 246, datë 16.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tropojë, z. Rexhë Byberi”.2021
Vendim nr. 251, datë 17.04.2021 “Për nxjerrjen jashtë përdorimit të vulës së KZAZ-së nr. 69, qarku Korçë dhe zëvëndësimi me vulën rezervë”.2021
Vendim nr. 236, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 37 “Për miratimin e modeleve të dokumentacionit të punës të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021? të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.2021
Vendim nr. 239, datë 15.04.2021 “Për miratimin e rregullave procedurale teknike të ZAZ nr.40, për administrimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor të Votimit dhe Numërimit Elektronik për zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.
Udhëzim nr. 09, datë 15.04.2021 “Për përdorimin e aplikacionit KQZ”.2021
Vendim nr. 245, datë 15.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj kryetarit të Bashkisë Tropojë, z. Rexhë Byberi”.2021
Vendim nr. 244, datë 15.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 243, datë 15.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Qendrës Shqiptare për Gazetari Cilësore, gazeta Tema, Shoqëria Dosja sh.p.k, Fax Media News, Tv Klan, Radio Televizioni Shqiptar, gazeta “Koha Jonë”, Antena Televizion, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 242, datë 15.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve të Koalicionit për reforma dhe Institucione të Konsoliduara, Shoqatës për Integrim të Zonave Informale, Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve dhe Fondacionit “Kujto”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 241, datë 15.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 240, datë 15.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 189, datë 29.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të Fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 238, datë 15.04.2021 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 26, Qarku Tiranë, dhe anëtarëve të disa KZAZ-ve”.2021
Vendim nr. 237, datë 15.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes të disa QV-ve, për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 235, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 91 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, vendimin nr. 9 datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ dhe udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Librazhd”.2021
Vendim nr. 234, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për moszbatim të vendimit nr. 140, datë 15.03.2021, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndaj kryetarit të Bashkisë Vorë, z. Gentian Picari”.2021
Vendim nr. 233, datë 14.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj zj. Donika Hysenaj”.2021
Vendim nr. 225, datë 13.04.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 226, datë 13.04.2021 “Për lirim dhe emërim të një sekretari të KZAZ-së dhe të disa anëtarëve të KZAZ-ve”.2021
Vendim nr. 232, datë 13.04.2021 “Për miratimin evëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës Bullgare, të Ambasadës Spanjolle dhe të Ambasadës Hollandeze, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 231, datë 13.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Korporatës Austriake të Transmetimit (ORF), Albanian Post, Star Plus television, Reuters, Gazeta Ora (First Media Network), Euronews Albania dhe Mati Tv, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 230, datë 13.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të ENEMO, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 229, datë 13.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Iniciativa për Veprime Sociale”, organizatës “Lëvizja Studentore për Barazi”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 228, datë 13.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Grisilda Nexhip Plaka”.2021
Vendim nr. 227, datë 13.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vorë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Misar Sherif Muka”.2021
Vendim nr. 223, datë 13.04.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesit, për të plotësuar numrin e 1 (një) vakance në qarkun e Lezhës”.2021
Vendim nr. 224, datë 13.04.2021 “Për shqyrtimin e raportit të Autoriteti të Medias Audiovizive të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 26.3.2021 – 3.4.2021”.2021
Vendim nr. 222, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe përkthyesve të Ambasadës së Republikës Sllovake, të Ambasadës së Republikës Çeke, të Ambasadës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, të Ambasadës Austriake dhe Ambasadës Greke, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 221, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 98, datë 22.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 220, datë 12.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 115 datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të BIRN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 219, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër dhe vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Intelektualët e Rinj”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 218, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 217, datë 12.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Komitetit Shqiptar të Helsinkit (KSHH), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 216, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Viola Spiro Murati”.2021
Vendim nr. 215, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Donika Pal Ndreu”.2021
Udhëzim nr. 07, datë 12.04.2021 “Për miratimin e procedurave të dorëzimit të kamerës për video rregjistrim në mjedisin e brendshëm të Qendrës së Votimit”.2021
Vendim nr. 205, datë 07.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në nenin 79 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Belsh”.2021
Vendim nr. 214, datë 09.04.2021 “Për lirim dhe emërim të disa anëtarëve të KZAZ-ve, si edhe zëvëndësim të sekretarit të KZAZ-së nr. 24, qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 213, datë 09.04.2021 “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa publike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 212, datë 07.04.2021 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 148, datë 16.03.201 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 203, datë 07.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Tiranë”.2021
Vendim nr. 211, datë 08.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 210, datë 08.04.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit “Së bashku”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 209, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 176, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “A2 CNN”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 208, datë 08.04.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Anadolu Agency (AA), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 207, datë 08.04.2021 “Për miratimin e gazëtarëve të shoqërisë “Panorama Group”, të portalit “Bulqiza ime”, të televizionit “Top-Channel”, të Agjensise Ndërkombëtare të Lajmeve Ässociated Press” (AP), të Agjensisë Telegrafike Shqiptare” (ATSH), të gazetës “Sot”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 206, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 151, datë 16.03.2021”, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendin nr. 202, datë 06.4.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit me nr ID 2019, të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndaj Këshillit të Ministrave”.2021
Vendim nr. 204, datë 07.04.2021 “Për lirim dhe emërim të dy sekretarëve dhe disa anëtarëve të KZAZ-ve”.2021
Vendim nr. 201, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin administrativ të kallëzimit të Partisë Demokratike për shkelje të parashikuar në Kodin Zgjedhor dhe vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Durrës”.2021
Vendim nr. 200, datë 02.04.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Kryetarit të Bashkisë Tiranë z. Erion Veliaj”.2021
Vendim nr. 198, datë 01.04.2021 “Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill2021”.2021
Vendim nr. 199, datë 01.04.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarit të KZAZ nr. 36, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 194, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Arbnore Kombëtare të Shqipërisë, zj. Marte Nikoll Suta”.
Vendim nr. 197, datë 31.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialpunëtore Shqiptare, z. Aleksandër Pashko Kolvataj”.2021
Vendimi nr. 122 datë 09.03.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendim nr. 196, datë 31.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin nr. 148 datë 16.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për caktimin e vendit të numërimit të votave për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 195, datë 31.03.2021 “Për lirimin dhe emërimin e disa anëtarëve dhe të një sekretari të KZAZ-ve”.2021
Vendim nr. 193, datë 31.03.2021 “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 180, datë 29.03.2021 “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 192, datë, 29.03.2021 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për ish-funksionarin publik z. Ermal (Agustin) Tetem Hasimaj, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.2021
Vendim nr. 191, datë 29.03.2021 ”Për një ndryshim në vendimin nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendit të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 190, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të “Rrjetit Evropian të Organizatave të Monitorimit të Zgjedhjeve (ENEMO)”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 189, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 188, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Media Center Albania”, portalit “Alba News”, “Light Studio Agency (LSA)”, televizionit “Vizion Plus”, televizionit “Media Nord”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 187, datë 29.03.2021 ”Për një shtesë në vendimin nr. 45, datë 09.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 186, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, z Visar Pashk Alia”.2021
Vendim nr. 185, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, z Nin Mark Curraj”.2021
Vendim nr. 184, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë G 99, z Mynyr Tahir Bekshiu”.2021
Vendim nr. 183, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Elsa Gjergj Gazulla”.2021
Vendim nr. 182, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Demokracia Sociale, zj Natirda Dritan Aliaj”.2021
Vendim nr. 181, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Migena Albert Shima”.2021
Vendim nr. 171, datë 23.03.2021 “Për miratimin e sasisë së vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 178, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të Televizionit Ora News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 177, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit Klan News, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 173, datë 23.03.2021 Për një shtesë në vendimin nr.151, datë 16.03.2021, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 176, datë 23.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit A2Cnn për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 175, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të organizatës “Community Reporters”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 174, datë 23.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatshkurtër të Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK), për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Udhëzim nr. 06, datë 23.03.2021 “Për përdorimin e materialeve propagandistike e edukuese dhe rregullat për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore”.2021
Vendim nr. 170, datë 23.03.2021 “Për caktimin e kohës së transmetimit në radiotelevizionin publik të fushatës zgjedhore të partive politike të regjistruara si subjekte zgjedhore për zgjedhjet për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 179, datë 23.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 01, KZAZ-së nr. 07, KZAZ-së nr. 08, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 10, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 12, KZAZ-së nr. 15, qarku Lezhë, KZAZ-së nr. 27, KZAZ-së nr. 28, KZAZ-së nr. 32, KZAZ-së nr. 36, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 76, qaku Gjirokastër”.2021
Vendim nr. 172, datë 23.03.2021 “Për përcaktimin e sasisë së fondit nga Buxheti i Shtetit që do t’u shpërndahet si paradhënie partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 153, datë 16.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të telvizionit ABC NEWS për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 152, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të Radio Televizionit të Kosovës (RTK) , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 151, datë 16.03.2021  “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të misionit të ODIHR” , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 149, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “SYRI TV” , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 150, datë 16.03.2021 për një shtesë në vendimin nr. 39, datë 18.12.2020 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIIK, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 168, datë 18.03.2021 “Për miratimin e rezultatit të shortit për përcaktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr.166, datë 18.03.2021, “Për shqyrtimin e listave shumemërore të Partisë Aleanca Kombëtare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 159, datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Plarent  Xhorxhi Aleksi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Berat, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 161 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Aleanca Demokracia e Re, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 157 datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Social Demokrate, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 167  datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të koalicionit Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 164 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Balli Kombëtar, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 163 datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Lëvizja Demokratike Shqiptare, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 162, datë 18.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të partisë Bindja Demokratike, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 160, datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e z. Pal Marash Shkambi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Shkodër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 165 datë 18.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për miratimin e listave shumemërore  të koalicionit Aleanca (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 156, datë 17.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e listave shumemërore  të Koalicionit “Partia Demokratike-Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBDPKD)”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 158, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja për Ndryshim, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 155, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Nisma Thurje, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 154, datë 17.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja e Re, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 140, datë 15.03.2021 “Për shqyrtimin e denoncimit për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndaj Bashkisë Vorë”.2021
Vendim nr. 111, datë 02.03.2021 “Për caktimin e ZAZ-së, nr. 40, në bashkinë e Tiranës, si njësinë administrative për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave”.2021
Vendimi nr. 169, datë 18.03.2021 “Për lirim dhe emëririm të anëtarëve të KZAZ-së nr. 02, KZAZ-së nr. 04, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 29, KZAZ-së nr. 30, KZAZ-së nr. 37, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 74, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 77, qarku Gjirokastër”.2021
Vendimi nr. 116, datë 08.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Berat, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Malva Syrja Aliaj”.2021
Vendimi nr. 112, datë 03.03.2021 “Për një ndryshim në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 29, datë 14.12.2020, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 117, datë 08.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit ‘Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët’ (ABEOK), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 81, datë 16.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dibër me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, zj. Lavdie Femi Gjoci”.2021
Urdhër nr.139 datë 16.3.2021 “Për miratimin e rregullores për hetimin administrativ të sinjalizimit, për mbrojtjen e konfidencialitetit dhe për mbrojtjen nga hakmarrja në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve”.2021
Udhëzim nr. 04, datë 08.03.2021 “Për përcaktimin e rregullave për mbledhjen, administrimin e publikimin e rezultatit paraprak të zgjedhjeve dhe miratimin e modeleve të dokumenteve që përdoren për nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Udhëzim nr. 03, datë 16.02.2021 “Për miratimin e modelit të aktmarrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe partisë politike që përfiton fondet nga Buxheti i shtetit dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve”.2021
Udhëzim nr. 05, datë 16.03.2021 “Për procedurat e hedhjes së shortit për caktimin e partive politike që propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të numërimit të votave”.2021
Vendim nr. 148, datë 16.03.2021 “Për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 121, datë 08.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e tretë për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Lezhë dhe Korçë”.2021
Vendim nr. 113, datë 04.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e dyte për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Tiranë, Durrës, Fier, Dibër, Shkodër, Korçë, Elbasan dhe Vlorë”.2021
Vendim nr. 118, datë 08.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës pë regjistrimin e z. Elton Debreshi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit,në zonën zgjedhore qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 114, datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve dhe operatorëve të report TV, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 147, datë 16.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 146, datë 16.03.2021 “Për miratimin e listave shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 115, datë 08.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të BIRN, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 137, datë 10.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të Televizionit FAX MEDIA NEWS, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 136, datë 10.03.2021 “Për miratimin e gazetarëve të qendrës “Faktoje”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 145, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Boiken Abazi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 144, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Kreshnik Merxhani si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Gjirokastër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 143, datë 16.03.2021 “Për regjistrimin e z. Iljaz Shehu si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit, në zonën zgjedhore qarku Lezhë, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 142, datë 15.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 07, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 09, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 23, qarku Durrës, KZAZ-së nr. 32, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 55, qarku Fier, KZAZ-së nr. 63, qarku Berat, KZAZ-së nr. 71, KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 91, qarku Vlorë”.2021
Vendim nr. 141, datë 15.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private”.2021
Vendim nr. 135, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 134, datë 10.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të shoqatës “Qendra për Transparencë”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 139, datë 11.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Aleanca Kombëtare”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 138, datë 11.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca” (AL), për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 133, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga Partia “Socialdemokrate”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 132, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK)”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 131, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Partia Demokratike – Aleanca për Ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD), PD-AN”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 130, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 129, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Bindja Demokratike”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 128, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Balli Kombëtar”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 127, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Nisma Thurje”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 126, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja Demokratike Shqiptare”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 125, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja për Ndryshim”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 124, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Aleanca Demokracia e Re”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 123, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga partia “Lëvizja e Re”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 119, datë 08.03.2021 “Për miratimin e dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 120, datë 08.03.2021 “Për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 110, datë 02.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 34, KZAZ-së nr. 37, KZAZ-së nr. 43, qarku Tiranë, të anëtarëbe të KZAZ-së nr. 45, qarku Elbasan dhe KZAZ-së nr. 87, qarku Vlorë”.2021
Vendim nr. 109, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së nismës ligjvënëse të zgjedhësve ‘Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve’ për mbledhjen e nënshkrimeve për projektligjin “Për referendumet në Republikën e Shqipërisë”.2021
Vendim nr. 108, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Aleanca”, AL, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 107, datë 02.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e koalicionit “Partia Demokratike – Aleanca për ndryshim (PD-PR-PDIU-PAA-PBDNJ-PDK-LZHK-PLL-FRD-BLD-PBKD-PBD-PKD), “PD-AN, për “zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 106, datë 02.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Për gratë dhe fëmijët”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 105, datë 02.03.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të organizatës “Qëndresa Qytetare”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 104, datë 26.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Bashkisë Tropojë”.2021
Vendim nr. 103, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Bujar Çela”.2021
Vendim nr. 102, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, zj. Elona Gjebrea dhe Drejtorisë së Gjimnazit “Abdulla Keta”, Tiranë”.2021
Vendim nr. 101, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, z. Ervin Bushati, Drejtorisë së Shkollës 9-vjeçare “Misto Mame”, Tiranë”.2021
Vendim nr. 100, datë 23.02.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për qarkun e Tiranës dhe Gjirokastrës”.2021
Vendim nr. 99, datë 23.02.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Fatmir Nasip Merkuri”.2021
Vendim nr. 98, datë 22.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendimi nr. 40 datë 09.02.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020“ të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendim nr. 12 datë 25.01.2021, “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendimi nr. 11 datë 25.01.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendimi nr. 10 datë 19.01.2021 “Për mosfillim të procedurës administrative të denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020” të Komisionit Rregullator në KQZ, nuk mund të publikohet në respektim nenit 123/3 të Kodit Zgjedhor.2021
Vendim nr. 88, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Uniteti Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 97, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së z. Xhavit Zhuzhi për regjistrimin si subjekt zgjedhor të Partisë Emigracioni Shqiptar në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 96, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 95, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë së Punës së Shqipërisë për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 94, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Centriste e Mirëqenies Popullore Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 93, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Bledar Dika si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 92, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Kreshnik Merxhani si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore, Qarku Gjirokastër”.2021
Vendim nr. 91, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Popullore për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 90, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë për Mbrojtjen e Emigrantëve për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 89, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Kuq e Zi për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 87, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Qytetare Shqiptare për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 86, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Fryma e Re Demokratike për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 85, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Ligj dhe Drejtësi për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 84, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Pajtimit Kombëtar për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 83, datë 22.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Shqiptare Atdheu për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 82, datë 16.02.2021 “Për disa ndryshime në vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 16.12.2020 “Për miratimin e modelit dhe specifikimieve të vulave me kod sigurie që do të përdoren në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 45, datë 09.02.2021 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Shoqatës për Kulturë Demokratike, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend, të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 80, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Iljaz Shehu, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Lezhë”.2021
Vendim nr. 79, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokracia Sociale, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 78, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Kombëtare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 77, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialdemokrate, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 76, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Nisma Thurje, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 75, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Minoriteti Grek për të Ardhmen, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 74, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 73, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Republikane Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 72, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokratike të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 71, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 70, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 69, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Socialiste të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 68, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Liberal Demokrat, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 67, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja Punëtore Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 66, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kombëtare Konservatore Albania, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 65, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca për Barazi dhe Drejtësi Europiane, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 64, datë 15.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 41, datë 09.02.2021 “për shqyrtimin administrativ të denoncimeve për shkelje të parashikuara në vendimin nr. 09, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryetarit të Bashkisë Korçë, z. Sotirq Filo”.2021
Vendim nr. 63, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Elton Debreshi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Dibër”.2021
Vendim nr. 62, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Dragua Ceka, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 61, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e Komitetit Nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Boiken Abazi, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”.2021
Vendim nr. 59, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Komuniste të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 60, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 58, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca Demokracia e Re, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 57, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Kristian Demokrate, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 56, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Lëvizja e Re, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 55, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Bashkimi Demokrat Shqiptar, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 54, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Agrare Ambientaliste, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 53, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Balli Kombëtar Demokrat, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 52, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Demokristiane të Shqipërisë, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 51, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë së Çeshtjeve Shqiptare, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 50, datë 11.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës së Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.2021
Vendim nr. 49, datë 11.02.2021 “Për emërimin