Qendra e votimit është mjedisi ku ju do të votoni në ditën e votimit.

Kërkoni në E-Albania ose në aplikacionin KQZ për të gjetur qendrën e votimit dhe vendndodhjen e saj.

Për të kërkuar të dhënat, ju nevojiten gjeneralitetet tuaja.