1) Me sa fletë votimi do të votohet në zgjedhjet e datës 6 mars 2022?

këto zgjedhje do votohet vetëm me një fletë votimi. 

2) Çfarë përmban fleta e votimit?

Në fletën e votimit janë të shënuara emrat e kandidatëve për kryetar të bashkive të njësisë së qeverisjes vendore ku po zhvillohen këto zgjedhje.

Në fletën e votimit është shënuar emri dhe mbiemri i kandidatit, subjekti zgjedhor që e ka propozuar atë, shkronjat instore dhe sigla.  

Në krah të emrit të kandidatit ndodhet hapësira boshe për të vendosur shenjën X ose + për zgjedhjen e kandidatit. 

3) Si duhet të votoj që vota ime të jetë e vlefshme?

Ti mund të votosh vetëm për një kandidat (duke shënuar X ose + vetëm në kutinë (hapësira boshe) që i korrespondon kandidatit të preferuar.  

4) A mund të votoj dy kandidatë të ndryshëm?

Jo, nuk mundesh.