Lista e zgjedhësve që votojnë nga jashtë vendit ende nuk është krijuar. KQZ është në procesin e hartimit të rregullave për regjistrimin e zgjedhesve nga jashtë vendit.

Informacioni në këtë seksion do të përditësohet sapo të miratohen rregullat e regjistrimit të votuesve nga jashtë vendit.