Raporte Financiare

EmërtimiVitiPartiaBashkiaQarkuLinkhf:doc_categorieshf:tax:vitihf:tax:partiahf:tax:bashkiahf:tax:qarku
Raporti përfundimtar i monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022vore
Raporti përfundimtar i monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti përfundimtar i monitoruesit O.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti përfundimtar i monitoruesit M.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti përfundimtar i monitoruesit E.Fraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti përfundimtar i monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti përfundimtar i monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022rrogozhine
Raporti përfundimtar i monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti përfundimtar i monitoruesit D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti përfundimtar i monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti përfundimtar i monitoruesit A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti përfundimtar i monitoruesit S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti përfundimtar i monitoruesit R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti përfundimtar i monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti përfundimtar i monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti përfundimtar i monitoruesit G.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti përfundimtar i monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti përfundimtar i monitoruesit A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti përfundimtar i monitoruesit K.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022diber
Raporti përfundimtar i monitoruesit G.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022diber
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022vore
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit O.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit M.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit E.Fraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022rrogozhine
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit K.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022diber
Raporti i ndërmjetëm II i monitoruesit G.SHraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022diber
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit “Shtëpia e Lirisë” në bashkinë Shkodër.raportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PS në bashkinë Shkodër.raportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PD në bashkinë Shkodër.raportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PS në bashkinë Rrogozhinë.raportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022rrogozhine
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PD dhe “Shtëpia e Lirisë” në bashkinë Shkodër.raportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PD në bashkinë Shkodërraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit “Shtëpia e Lirisë” në bashkinë Shkodërraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PS në bashkinë Rrogozhinëraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022rrogozhine
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PD në bashkinë Shkodërraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar subjektit PS në bashkinë Shkodërraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022vore
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit O.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit M.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit E.Fraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022rrogozhine
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022lushnje-2
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit G.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022durres
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit G.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022diber
Raporti i ndërmjetëm I i monitoruesit K.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022diber
Raporti i monitorimit me shkelje të konstatuar në bashkinë Shkodër.raportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2022shkoder
Raporti vjetor financiar i Partia Aleanca per Demokraci dhe Solidaritetraporte-vjetore-te-partive-politike2020ads
Raporti vjetor financiar i Partia Balli Kombetar Demokratraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia Bashkimi Demokrat Shqiptarraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia e Gjelberraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia Emigracioni Shqiptarraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia Kombetare Konservatore Albaniaraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia Levizja Demokratike per Ndryshimraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia Levizja per Ndryshimraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia Levizja per Zhvillim Kombetarraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partia Ora e Shqiperiseraporte-vjetore-te-partive-politike2020posh
Raporti vjetor financiar i Partia Zgjidhjaraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Aleanca Demokratike Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Aleanca per Barazi dhe Drejtesi Europianeraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Aleanca Populloreraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Bashkimi Liberal Demokratraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Bashkimi per te Drejtat e Njeriutraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Demokracia Socialeraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Demokrate per Integrim dhe Prosperitetraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Demokratikeraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Demokristiane e Shqiperiseraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Drejtesi, Integrim dhe Unitetraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Fryma e Re Demokratikeraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Kristian Demokrateraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Levizja e Legalitetitraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Levizja e Reraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Levizja Puntore Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Levizja Socialiste per Integrimraporte-vjetore-te-partive-politike2020lsi
Raporti vjetor financiar i Partise Lista e Barabarteraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Minoriteti Etnik Grek per te Ardhmenraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Republikane Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Socialdemokrate e Shqiperiseraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Socialiste e Moderuarraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporti vjetor financiar i Partise Socialisteraporte-vjetore-te-partive-politike2020
Raporte Vjetore Financiare i partisë Aleanca Demokratike Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i Partia e Gjelberraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve të Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Agrare Ambjentaliste e Shqiperiseraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Aleanca e Maqedonasve per Integrimin Europianraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Balli Kombetar Demokratraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Bashkimi per te Drejtat e Njeriutraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Demokrate per Integrim e Prosperitetraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Demokratike e Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Drejtesi, Integrim dhe Unitetraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Emigracioni Shqiptarraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Levizja e Legalitetitraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Levizja per Ndryshimraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Levizja Punetore Shqipetareraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Levizja Socialiste per Integrimraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Nisma Thurjeraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i Partise per Mbrojtjen e te Drejtave te Emigranteveraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Popullore Kristiandemokrate e Shqiperiseraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise SocialDemokrate e Shqiperiseraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partise Socialiste e Moderuar.pdfraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Aleanca Demokristiane e Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Aleanca Populloreraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritetraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Ardhmëria Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Balli Kombëtarraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Bashkimi Demokrat Shqiptarraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Bashkimi Liberal Demokratraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Bashkimi Popullor i Pensionistëve Shqiptarraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Bindja Demokratikeraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Demokracia Socialeraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Demokristiane e Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Fryma e Re Demokratikeraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Kombëtare Konservatore Albaniaraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Kristian Demokrate e Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Lëvizja Demokratike për Ndryshimraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Lëvizja e Reraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Lëvizja për Zhvillim Kombëtarraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmenraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Ora e Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë për Europianizim dhe Integrim e Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Qytetare Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Reformave Demokratike Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Republikane Shqiptareraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Socialiste e Shqipërisëraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Financiar i partisë Zgjidhjaraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti Vjetor Finannciar i partise Lista e Barabarteraporte-vjetore-te-partive-politike2021
Raporti i kandidatit te propozuar nga zgjedhesit, z. Boiken Abaziraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i kandidatit te propozuar nga zgjedhesit, z. Elton Debreshiraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i kandidatit te propozuar nga zgjedhesit, z. Iljaz Shehuraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i kandidatit te propozuar nga zgjedhesit, z. Pal Shkambiraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i kandidatit te propozuar nga zgjedhesit, z.Kreshnik Merxhaniraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Aleanca Demokracia e Re per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Balli Kombetar Demokrat per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Balli Kombetar per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Bashkimi Liberal Demokrat per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Bashkimi per te Drejtat e Njeriut per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Bashkimi Popullor i Pensionisteve Shqiptar per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Bindja Demokratike per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Demokratike per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Demokristiane e Shqiperise per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Drejtesi, Integrim dhe Unitet per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Emigracioni Shqiptar per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Fryma e Re Demokratike per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Kombetare Konservatore Albania per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Kristian Demokrate per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Levizja Demokratike Shqiptare per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Levizja e Legalitetit per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Levizja e Re per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Levizja per Ndryshim per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Levizja per Zhvillim Kombetar per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Levizja Socialiste per Integrim per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Nisma Thurje per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Ora e Shqiperise per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Republikane per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Socialdemokrate per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partia Socialiste per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti i Partise Agrare Ambjentaliste per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti Partia Bashkimi Demokrat per fushaten zgjedhoreraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2021
Raporti Partia Demokratikeraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2022
Raporti Partia Demokristiane e Shqipërisëraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2022
Raporti Partia Lëvizja e Reraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2022
Raporti Partia Lëvizja Socialiste për Integrimraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2022
Raporti Partia Socialiste e Shqipërisëraportet-e-fushates-zgjedhore-per-zgjedhjet2022
Kristian Demokrate, Shpresa Demokrate, Demokratike Peza Gjirokaster, Lista Per Shqiperi Natyrale, Socialiste E Vertete 91, Bindja Demokratike, E Re Socialisteraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Socialiste Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Socialisteraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Agrare Ambjentalisteraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Arbnore Kombetareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Demokratike Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Demokristiane E Shqiperiseraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Europiane Ekologjikeraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Kombetareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Nacionale, Indipendenteve, Levizja Demokratike, Sigurise Kombetare, Ligj Dhe Drejtesiraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Per Barazi Dhe Drejtesi Europianeraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Per Demokraci Dhe Solidaritetraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Per Europenraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Popullore Per Drejtesiraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Aleanca Populloreraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Alternative Republikaneraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Balli Kombetar Demokratraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Balli Kombetarraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Bashkesia Kombetare Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Bashkimi Liberal Demokratraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Bashkimi Per Te Drejtat E Njeriutraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Beselidhja Kombetare Demokratike Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Centriste E Mireqenies Popullore Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Demokracia E Re E Djathte Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Demokrate E Reraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Demokrate Per Integrim E Prosperitetraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Demokratike E Bashkimit Musliman Shqiptarraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Demokristiane E Shqiperiseraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Drejtesia Shoqeroreraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia E Gjelberraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia E Prosperitetit Demokratik Te Shqiperiseraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia E Te Drejtave Te Mohuara-E Reraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia E Te Majtes Demokratike Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Ekologjikeraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Forca Riniaraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Fronti I Majteraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Fryma E Re Demokratikeraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Ideali Demokratik Shqiptarraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Kombetare Konservatore Albaniaraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Konservatoreraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Levizja Demokratike Per Ndryshimraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Levizja E Reraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Levizja Per Drejtesi E Shqiptareveraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Levizja Punetore Shqiptare (1)raportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Levizja Shqiptare E Reraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Levizja Socialiste Per Integrimraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Lidhja Demokristiane Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Lidhja E Blerte Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Lidhja Per Drejtesi Dhe Progresraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Lidhja Popullore Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Nacional Demokrate Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Ora E Shqiperiseraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Per Europianizim Dhe Integrim Te Shqiperiseraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Personat Me Aftesi Te Kufizuarraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Progresi Demokratikraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Progresi Social Kombetarraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Reformave Demokratike Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Rimekembja Kombetareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Rruga E Vertete Shqiptareraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Sfida Per Shqiperineraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Shkodra 2015raportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Shqiperia E Reraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Shqiptare Atdheuraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Shqiptare E Rindertimitraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Socialdemokrateraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Socialiste E Moderuarraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Socialpunetore E Shqiperiseraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Toleranca E Reraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Triumfi I Legalitetitraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Uniteti Kombetarraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Partia Zgjidhjaraportete-e-auditimit-per-fondet-vjetore2020
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit A.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti Perfundimtar i Monitorueses N.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti Perfundimtar i Monitorueses N.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti Perfundimtar i Monitorueses M.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti Perfundimtar i Monitorueses E.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti Perfundimtar i Monitorueses A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit L.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit K.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit G.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit F.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit A.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitorueses J.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitorueses I.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitorueses I.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitorueses G.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitorueses B.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitorueses B.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i monitorueses M.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit O.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit E.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti Perfundimtar i Monitorueses M.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit E.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti Perfundimtar i Monitorueses S.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit S.Gjraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit R.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021kukes
Raporti Perfundimtar i Monitorueses D.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit O.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit G.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti Perfundimtar i Monitorueses M.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti Perfundimtar i Monitorueses A.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit G.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti Perfundimtar i Monitorueses R.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit I.Eraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti Perfundimtar i monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit A.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti Perfundimtar i Monitorueses A.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit M.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit E.Xhraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti Perfundimtar i Monitorueses K.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti Perfundimtar i Monitorueses G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti Perfundimtar i Monitorueses B.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit A.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti Perfundimtar i Monitorueses S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti Perfundimtar i Monitorueses R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti Perfundimtar i Monitorueses A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti Perfundimtar i Monitorueses R.Oraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti Perfundimtar i Monitorueses I.Llraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti Perfundimtar i Monitorueses G.Araportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit Sh.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti Perfundimtar i Monitoruesit R.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti Perfundimtar i Monitorueses E.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses N.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses N.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses E.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti Ndermjetem V i Monitoruesit L.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit K.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit I.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit G.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit F.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit A.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses M.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses J.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses I.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses I.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses G.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses B.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses B.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit O.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit E.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i ndermjetem V i Monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses M.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit S.Gjraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit E.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses S.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit R.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021kukes
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit O.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses M.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses D.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit G.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses R.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit I.Eraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit A.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses A.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Rapori i Ndermjetem V i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjeten V i Monitorueses K.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit R.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit M.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses B.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem V i Monitorimit E.Xhraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit A.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses J.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit I.LLraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses R.Oraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses G.Araportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit Sh.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem V i Monitoruesit R.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem V i Monitorueses E.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit A.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses N.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses N.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses M.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses E.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit L.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit K.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit G.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit F.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit A.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses M.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses J.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses I.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses I.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses G.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses B.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses B.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit O.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit E.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses M.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit E.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses S.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses M.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit R.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021kukes
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit O.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit G.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses M.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses D.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit G.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses R.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit I.Eraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit A.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses A.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem IV i monitoruesit R.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit M.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesi E.Xhraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses K.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses B.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit A.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses J.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit I.Llraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses R.Oraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses G.Oraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit Sh.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem IV i Monitoruesit R.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem IV i Monitorueses E.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses N.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses N.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raport i ndermjetem i Monitorueses E.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit L.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit K.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit F.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses J.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses I.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses I.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses G.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses B.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses B.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndemjetem i Monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit O.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit E.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit E.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses S.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit R.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021kukes
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit O.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses D.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Shraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses R.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit R.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit M.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit E.Xhraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses K.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses B.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses J.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit I.LLraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses R.Oraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses G.Araportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem III i Monitoruesit Sh.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem III i Monitoruesit R.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem III i Monitorueses E.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses N.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses N.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i ndermjetem II i Monitorueses M.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses E.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem II i Monitoresit A.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit L.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit K.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit F.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit A.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses M.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses J.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses I.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses I.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses G.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses B.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses B.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit O.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit E.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses M.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit E.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses S.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses M.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit R.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021kukes
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit O.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit G.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses M.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses D.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses A.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit G.SHraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses R.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit A.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses I.Eraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses A.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit R.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit M.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit E.XHraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses K.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses B.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses J.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit I.LLraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses R.Oraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses G.Araportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit Sh.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem II i Monitoruesit R.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem II i Monitorueses E.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses N.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses N.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Vraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses E.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021vlore
Raporti i Ndermjeten i Monitoruesit E.Xraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit L.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit K.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit K.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit F.Çraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit D.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses J.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses I.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses I.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses G.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses B.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses B.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021tirane
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit P.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit O.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit B.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit E.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021shkoder
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit E.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses S.SHraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021lezhe
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit R.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021kukes
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit O.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses M.Nraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses D.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitoruese A.Sraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021korce
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.SHraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses R.Graportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021gjirokaster
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit I.Eraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses D.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021fier
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit R.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit M.Hraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit E.Xhraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses K.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses G.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses B.Traportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021elbasan
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit N.Draportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit A.Puraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses S.Braportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses R.Mraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses J.Lraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses A.Zraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021durres
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit I.LLraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses R.Oraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses G.Araportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021diber
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit Sh.Craportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem i Monitoruesit R.Kraportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti i Ndermjetem i Monitorueses E.Praportet-e-monitoruesve-per-fushaten-zgjedhore2021berat
Raporti auditimit per Kandidatin e propozuar nga zgjedhesit, z. Iljaz Shehu.pdf