Zgjedhje të pjesshme për kryetarin e bashkisë Kukës

Ditë

:

Orë

:

Minuta

:

Sekonda

Zgjedhje të pjesshme për kryetarin e bashkisë Kukës