Mirësevini në hapësirën për Administratën Zgjedhore

Tutorials

KQZ.PEVN.2023.MBYLLJA E QV.TRANSMETIMI I TË DHËNAVE

KQZ.PEVN.2023.PERDORIMI (E Diela)

KQZ.PEVN.2023.INSTALIMI (E Shtuna)

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Paraqitja e operatorit në QV

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Instalimi pajisjes PEI

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Ndezja, konfigurimi, përcaktimi i QV

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Hapja e procesit të votimit

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Procesi i identifikimit

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Identifikimi përmes skanimit

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Kërkimi i zgjedhësit manualisht

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Zgjedhësit nuk i lexohet shenja e gishtit

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Zgjedhësit i mungon gishti ose gishtat

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Zgjedhësi nuk i përket QV-së

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Zgjedhësi tenton të votojë për herë të dytë

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Identifikimi i zgjedhësve në rasteve të veçanta

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Identifikimi i zgjedhësve me vendim gjykate

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Identifikimi i administratës zgjedhore

KQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Instalimi i letrës termike

IKQZ.Identifikimi Elektronik.2023.Mbyllja e procesit të identifikimit

KQZ.KQV.2023.

KQZ.KQV.2023.Tërheqja e materialeve nga KZAZ  

KQZ.KQV.2023.Procedura e hapjes së Qendrës së Votimit

KQZ.KQV.2023.Procedurat për hapjen e votimit

KQZ.KQV.2023.Mbledhjet e KQV-së (Kuorumi)

KQZ.KQV.2023.Vulosja e kutive të votimit

KQZ.KQV.2023.Vëzhguesit

KQZ.KQV.2023.Raste të veçanta të votimit

KQZ.KQV.2023.Si të veprohet kur nuk funksionon pasjisja PEI

KQZ.KQV.2023.Veprimet që cënojnë procesin e votimit

KQZ.KQV.2023.Mbyllja e votimit

KQZ.KQV.2023.Si të plotësohet procesverbali i mbylljes së votimit

Tutorials