Në zbatim të nenit 10 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, KQZ me qëllim bashkërendimin e punës për garantimin e të  drejtës së informimit ka caktuar Koordinator për të Drejtën e Informimit zj. Elvira GAXHOLLI.

E-mail: [email protected]
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Rruga Ibrahim Rugova, Nr.4 Tiranë, Shqipëri,
www.kqz.gov.al

Koordinatori