Raporte

EmërtimiVitiLinkhf:doc_categorieshf:tax:viti
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2012
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2014
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2016
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2017
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2018
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2019
Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetitraportet-e-klsh2016
Raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet për Kuvendraportet-e-osbe-odir2021
Raporti i monitorimit financiar të KQZraportet-e-monitorimit-financiar-te-kqz2017
Raporti i audituesit Brisela Mehmetllari mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 25.01.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti përfundimtar i audituesit Roland Kërçuku mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt.19.01.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i audituesit Roland Kërçuku mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 24.02.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i audituesit Brisela Mehmetllari mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 02.03.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i audituesit Roland Kërçuku mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 25.03.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti përfundimtar i audituesit Brisela Mehmetllari mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 19.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 20.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 21.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 22.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 23.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 24.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 25.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 26.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 27.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 28.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 01.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 02.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 03.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 04.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 05.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 26.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 27.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 28.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 29.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 30.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 31.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 01.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 02.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 03.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 04.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 05.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 06.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti javor i monitorimit të medias 26.03.2021-03.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 07.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 08.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 09.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 10.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 11.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 12.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 13.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti javor i monitorimit të medias 04.04.2021-11.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 13.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 14.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 15.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 16.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 17.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 18.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 19.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 20.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti javor i monitorimit të medias 12.04.2021-19.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 21.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 22.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 23.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raport përfundimtar i monitorimit të medias, datë 27.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i audituesit Elena Xhina mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 05.01.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023

Raporte