Në këtë faqe mund të konsultoni raportet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe raportet për KQZ-në.

Përmes filtrave ju mund të zgjidhni llojin e raportit dhe vitin përkatës. 

EmërtimiVitiShkarkohf:doc_categorieshf:tax:viti
Raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendoreraportet-e-osbe-odir2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 22.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 21.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 20.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias për periudhën 11-19 Shtator 2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 19.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 18.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias për periudhën 11-17 Shtator 2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 17.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 16.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 15.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 14.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 13.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 12.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 11.09.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2022
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2022raportet-per-kuvend2023
Vendimi i AMA për monitorimin e medias për periudhën 6-14 Maj 2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 12.05.202.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 12.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 10.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 09.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit financiar të KQZraportet-e-monitorimit-financiar-te-kqz2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 08.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Vendimi i AMA për monitorimin e medias për periudhën 1-5 Maj 2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 07.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 06.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 05.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Vendimi i AMA për monitorimin e medias për periudhën 23-30 Prill 2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 04.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 03.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 02.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 01.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 30.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 29.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 28.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 27.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 26.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 06.05.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Vendimi i AMA për monitorimin e medias për periudhën 14-22 Prill 2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 24.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 25.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 23.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 22.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 21.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 20.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 19.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 18.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 17.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 16.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 15.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i monitorimit të medias, datë 14.04.2023.raportet-e-monitorimit-te-medias2023
Raporti i audituesit Laert Kraja mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 13.04.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raporti i audituesit Elena Xhina mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 10.04.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raporti i audituesit Laert Kraja mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 03.04.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raporti i audituesit Elena Xhina mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 31.03.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raporti i audituesit Laert Kraja mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 20.03.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raporti i audituesit Elena Xhina mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 27.02.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raporti i audituesit Laert Kraja mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 21.02.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2021raportet-per-kuvend2022
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2020raportet-per-kuvend2021
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2019raportet-per-kuvend2020
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2018raportet-per-kuvend2019
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2017raportet-per-kuvend2018
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2016raportet-per-kuvend2017
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2015raportet-per-kuvend2016
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2014raportet-per-kuvend2015
Raport për veprimtarinë e KQZ-së për vitin 2013raportet-per-kuvend2014
Raporti i audituesit Laert Kraja mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 18.01.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raporti i audituesit Elena Xhina mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 05.01.2023.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2023
Raport përfundimtar i monitorimit të medias, datë 27.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 23.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 22.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 21.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti javor i monitorimit të medias 12.04.2021-19.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 20.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 19.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 18.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 17.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 16.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 15.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 14.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 13.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti javor i monitorimit të medias 04.04.2021-11.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 13.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 12.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 11.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 10.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 09.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 08.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 07.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti javor i monitorimit të medias 26.03.2021-03.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 06.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 05.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 04.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 03.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 02.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 01.04.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 31.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 30.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 29.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 28.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 27.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 26.03.2021.raportet-e-monitorimit-te-medias2021
Raporti i monitorimit të medias në datën 05.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 04.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 03.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 02.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 01.03.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 28.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 27.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 26.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 25.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 24.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 23.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 22.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 21.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 20.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti i monitorimit të medias në datën 19.02.2022.raportet-e-monitorimit-te-medias2022
Raporti përfundimtar i audituesit Brisela Mehmetllari mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i audituesit Roland Kërçuku mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 25.03.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i audituesit Brisela Mehmetllari mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 02.03.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i audituesit Roland Kërçuku mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 24.02.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti përfundimtar i audituesit Roland Kërçuku mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt.19.01.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i audituesit Brisela Mehmetllari mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 25.01.2021.raportet-e-auditimit-per-listen-e-zgjedhesve2021
Raporti i monitorimit financiar të KQZraportet-e-monitorimit-financiar-te-kqz2017
Raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet për Kuvendraportet-e-osbe-odir2021
Raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetitraportet-e-klsh2016
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2015
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2016
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2017
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2018
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2019
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2020
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2021
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2013
Raporti i KQZ për Kuvendinraportet-per-kuvend2014
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2013
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2015
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2012
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2014
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2016
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2017
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2018
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2019
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2020
Rezoluta e Kuvenditrezolutat-e-kuvendit2021
Raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendoreraportet-e-osbe-odir2019
Raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet për Kuvendraportet-e-osbe-odir2017
Raporti i OSBE/ODIHR për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendoreraportet-e-osbe-odir2015

Raporte