Mirësevini në hapësirën për Vëzhguesin

Ndihmë

Ky është portali për regjistrimin online të vëzhguesve jopartiak të zgjedhjeve. 

Për të paraqitur kërkesën për akreditimin e vëzhguesve ju fillimisht duhet të krijoni një llogari të organizatës/institucionit tuaj në këtë portal. 

Aplikimi për të marrë akreditimin për secilin nga vëzhguesit e organizatës/institucionit tuaj do të bëhet vetëm pasi KQZ të pranojë kërkesën për hapjen e llogarisë tuaj në portal. 

KQZ, do të pranojë kërkesën tuaj për hapjen e llogarisë në këtë portal vetëm nëse organizata/institucioni që ju përfaqësoni plotëson kushtet për të qënë vëzhgues i zgjedhjeve. Përndryshe kërkesa juaj do të refuzohet. 

Vendimi përkatës i KQZ do t’ju njoftohet në adresën e-mail që ju keni deklaruar gjatë aplikimit për krijimin e llogarisë. 

Për çdo problem teknik kontaktoni ne [email protected] 

Ndihmë