Mirësevini në hapësirën për Subjektet Zgjedhore

 

Regullat për regjistrimin e subjekteve zgjedhore

  • Në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë dhe për organet e qeverisjes vendore mundet të regjistrohen si subjekte zgjedhore:
  1. Partia politike;
  2. Koalicioni i partive politike;
  3. Kandidati i propozuar nga zgjedhësit (për deputet, ose për kryetar të bashkisë, ose për anëtar të këshillit bashkiak);
  4. Kandidati për kryetar të bashkisë (i propozuar nga një parti politike, ose nga një koalicion partish).
  • Partia politike paraqet kërkesën për tu regjistruar si subjekt zgjedhor jo më vonë se 70 ditë përpara datës së Kërkesa paraqitet në KQZ dhe shoqërohet me dokumentacionin përkatës sikurse përcaktohet në Kodin Zgjedhor dhe aktet e KQZ.
  • Koalicioni i partive politike paraqet kërkesën për tu regjistruar si subjekt zgjedhor jo më vonë se 60 ditë përpara datës së Kërkesa paraqitet në KQZ dhe shoqërohet me dokumentacionin përkatës sikurse përcaktohet në Kodin Zgjedhor dhe aktet e KQZ.

Koalicioni i partive politike përbëhet nga dy ose më shumë parti të cilat janë regjistruar paraprakisht si subjekte zgjedhor nga KQZ. 

  • Një grup prej 12 zgjedhësish, jo më vonë se 70 ditë përpara datës së zgjedhjeve, paraqesin sipas rastit në KQZ ose në KZAZ kërkesën për regjistrimin e një Komiteti Nismëtar, i cili më pas paraqet kërkesën për regjistrimin e një kandidati të mbështetur nga zgjedhësit (kandidat për deputet, kandidat për kryetar të bashkisë, kandidat për anëtarë të këshillit).
  • Në zgjedhjet për Kuvendin, jo më vonë se 50 ditë përpara datës së zgjedhjeve, partia politike, ose sipas rastit koalicioni i partive politike pasi janë regjistruar si subjekt zgjedhor, paraqesin në KQZ kërkesën për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet sipas zonave zgjedhore (qarqeve), si dhe dokumentacionin e kandidimit. 

Komiteti Nismëtar pasi është regjistruar në KQZ, paraqet kërkesën dhe dokumentacionin e kandidimit për regjistrimin e kandidatit për deputet, jo më  vonë se 50 ditë përpara datës së zgjedhjeve. 

  • Në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, jo më vonë se 50 ditë përpara datës së zgjedhjeve, partia politike, ose sipas rastit koalicioni i partive politike pasi janë regjistruar si subjekt zgjedhor, paraqesin në KQZ, ose sipas rastit në KZAZ kërkesën dhe dokumentacionin e kandidimit për regjistrimin e kadidatit për kryetar bashkie dhe/ose për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak.

Komiteti Nismëtar pasi është regjistruar në KQZ, paraqet kërkesën dhe dokumentacionin e kandidimit për regjistrimin e kandidatit për kryetar bashkie, ose për anëtar të këshillit bashkiak jo më vonë se 50 ditë përpara datës së zgjedhjeve. 

Për më shumë për rregullat për regjistrimin e subjekteve zgjedhore dhe kandidatëve kliko këtu. 

 

Pyetjet dhe përgjigjet më të shpeshta FAQ

 

Rregullat për regjistrimin e subjekteve zgjedhore