Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve në datë18.01.2021.

12/01/2021 | Daily Agenda

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve, ditën e hënë, më datë 18.01.2021, ora 20:00, zhvillon mbledhjen për hedhjen e shortit për kërkesat ankimore me objekt:

  1. “Ndryshimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 7, datë 14.01.2021” me ankues, Levizja Socialiste per Integrim.
  2. “Ndryshimi i vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 7, datë 14.01.2021” me ankues, z. Arben Qalliu, Titullar i Drejtorise Vendore te Agjencise Shteterore te Kadastres.

 

Materialet e Mbledhjes:
Daily AgendaNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit te Ankimimeve dhe Sanksioneve në datë18.01.2021.