File Type: pdf
Categories: Raportet e auditimit për listen e zgjedhësve
Raporti i audituesit Elena Xhina mbi verifikimin e veprimeve në bazën e të dhënave të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile, dt. 27.02.2023.