File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 01, datë 11.01.2022 “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore për vitin 2022”.