File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 02, datë 21.01.2022 “Për caktimin e numrit të monitoruesve për zgjedhjet e pjesshme për organet e qeverisjes vendore, të datës 06.03.2022”.