File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 101, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, z. Ervin Bushati, Drejtorisë së Shkollës 9-vjeçare “Misto Mame”, Tiranë”.