File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 103, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Bujar Çela”.