File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 106, datë 01.03.2022 “Për konstatim të shkeljes së parashikuar në udhëzimin nr. 6, datë 23.03.2021 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nga subjekti zgjedhor “Partia Demokratike”.