File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 109, datë 01.03.2022 “Për lirim dhe emërim të sekretarit të KZAZ nr. 2, qarku Shkodër”.