File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 110, datë 02.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 34, KZAZ-së nr. 37, KZAZ-së nr. 43, qarku Tiranë, të anëtarëbe të KZAZ-së nr. 45, qarku Elbasan dhe KZAZ-së nr. 87, qarku Vlorë”.