File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 111, datë 02.03.2021 “Për caktimin e ZAZ-së, nr. 40, në bashkinë e Tiranës, si njësinë administrative për zbatimin e projektit pilot për procesin e votimit dhe numërimit elektronik të votave”.