File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 113, datë 04.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e dyte për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Tiranë, Durrës, Fier, Dibër, Shkodër, Korçë, Elbasan dhe Vlorë”.