File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 115, datë 02.03.2022 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ nr. 54, qarku Fier dhe të KZAZ nr. 22, qarku Durrës”.