File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 116, datë 02.03.2022 “Për shqyrtimin e kërkesës së bashkisë Shkodër për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit, për zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022”.