File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 118, datë 08.03.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës pë regjistrimin e z. Elton Debreshi si kandidat për deputet i propozuar nga zgjedhësit,në zonën zgjedhore qarku Dibër, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.