File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 119, datë 08.03.2021 “Për miratimin e dokumentacionit të punës që do të përdorin Komisionet e Qendrave të Votimit, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.