File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 121, datë 08.03.2021 “Për shpalljen e rezultatit të shortit për përzgjedhjen e monitoruesve nga thirrja e tretë për të plotësuar numrin e vakancave në qarqet Lezhë dhe Korçë”.