File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 132, datë 10.03.2021 “Për kthimin për korrigjim të dokumenteve të listës shumemërore të kandidatëve për deputet të depozituara nga koalicioni “Aleanca Bashkimi Popullor – Emigracioni – Ora e Shpresës dhe Konservatorët (ABEOK)”, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.