File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 137, datë 15.03.2022 “Për deklarimin të përfunduar dhe pa vendim përfundimtar të procedurës administrative të shqyrtimit të rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Elton Xhafer Ismaili, kandidat për deputet i propozuar nga partia “Lëvizja Socialiste për Integrim”, qarku Gjirokastër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.