File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 142, datë 15.03.2021 “Për lirim dhe emërim të anëtarëve të KZAZ-së nr. 07, qarku Shkodër, KZAZ-së nr. 09, qarku Kukës, KZAZ-së nr. 23, qarku Durrës, KZAZ-së nr. 32, qarku Tiranë, KZAZ-së nr. 55, qarku Fier, KZAZ-së nr. 63, qarku Berat, KZAZ-së nr. 71, KZAZ-së nr. 75, qarku Korçë dhe KZAZ-së nr. 91, qarku Vlorë”.