File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 149, datë 16.03.2021  “Për miratimin e gazetarëve të televizionit “SYRI TV” , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.