File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 150, datë 16.03.2021 për një shtesë në vendimin nr. 39, datë 18.12.2020 “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të KRIIK, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.