File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 151, datë 16.03.2021  “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të misionit të ODIHR” , për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.